Rekisteriseloste


Rekisteriseloste

Hyväksytty 20.04.2021 / Siilinjärven Eläkkeensaajat hallitus


01.a

Rekisterin

pitäjä

Siilinjärven Eläkkeensaajat ry

c/o pj Lauri Katainen

Vesijärventie 41 A 3  71800 Siilinjärvi

puh. +358 40 5057954

lassi.katainen(at)gmail.com

2Yhteyshenki-lö rekisteriä koskevissa asioissa

Pirjo Katainen

katainen.pirjo(at)gmail.com

puh. +358 40 8473081

3Rekisterin nimiSiilinjärven Eläkkeensaajien jäsenrekisteri
4Henkilötieto-jen käsittelyn tarkoitusJäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona Siilinjärven eläkkeensaajien jäsenistä. Jäsenrekisteriä käytetään yhdistyksen jäsenasioiden hoitamiseen, sisäiseen tiedottamiseen, tilastollisiin tarkoituksiin sekä jäsenmaksuperintään.
5Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin on tallennettu henkilöiden nimen ja syntymävuoden lisäksi yhteystiedot (osoite, sähköposti, puhelin), liittymisaika sekä jäsenmaksutiedot.

Siilinjärven Eläkkeensaajat ry:n jäsenrekisteri on toteutettu sähköisesti Yhdistysavain-järhestelmällä.

Paperiset (väliaikaiset) tiedot säilytetään lukollisessa kaapissa.

6Säännönmu-kaiset tieto-lähteetHenkilöiden itsensä antamat tiedot. Jäseneksi hakeutuminen on mahdollista tehdä myös sähköisesti yhdistyksen internet-sivujen kautta.
7

Tietojen säännönmu-

kaiset

luovutukset

Yhdistys luovuttaa uusien jäsenten yhteystiedot keskusjärjestölleen Eläkkeensaajien Keskusliitolle Eläkkeensaajat-lehden toimittamista varten.

Lisäksi yhdistys luovuttaa Eläkkeensaajien Keskusliitolle tiedot toimihenkilöistään vuosittain sekä jäsenmäärästään puolivuosittain jäsenmaksuosuuden laskutusta varten.

8Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelleTietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
9Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen sekä sähköinen aineisto:

Oikeus käyttää rekisteriä on yhdistyksen nimeämällä jäsenasiainhoitajalla ensisijaisesti, toiseksi yhdistyksen erikseen nimeämällä jäsenasioiden hoitajan varahenkilöllä sekä yhdistyksen nimeämillä sivujen pääkäyttäjillä.

Jäsenasioiden hoitaja: 

Pirjo Katainen, puh +358 40 8473081

Varahenkilö:

Pääkäyttäjät: Leena Vänninen, Liisa Härkönen, Pirjo Katainen