Siilinjärven Eläkkeensaajat ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Yleistä

Tuleva vuosi on toimintamme 43:s vuosi. Toimintamme on edelleen vilkasta ja teemme työtä jäsenmäärämme vakaana pitämiseksi. Jäsenkuntamme ikääntyessä on tärkeää saada toimintaamme mukaan uusia jäseniä.

Vuosi 2017 on EKL:n liittokokousvuosi, evästämme omaa edustajaamme ja myös muita piirin kokousedustajia kokousasioissa.

Vaikutamme aktiivisesti oman kuntamme vanhusneuvostossa ja luomme hyviä verkostoja kaikkiin niihin tahoihin, jotka voivat vaikuttaa ikäihmisten elämän laadun parantamiseen Siilinjärvellä.

 Vuosi 2017 on kunnallisvaalivuosi, joten kannustamme jäseniämme harkitsemaan ehdokkuutta.  Kaiken ikäisten panos kunnan asioiden hoidossa on tärkeä ja jatkuva julkisen vallan harjoittama ikääntyvien syrjintä päätöksenteossa on saatava loppumaan.   

Kerhotoiminta

Kerhotoimintaa jatketaan entiseen tapaan kokoontumalla joka keskiviikko. Kerhoa vetää pari henkilöä vuorollaan ja ohjelman esittäjänä on jäsenkunta. Jatkamme toimintaamme Etelä-Siilinjärvellä.

Pyydämme vierailijoiksi ulkopuolisia luennoitsijoita ja esittelijöitä. Emännät huolehtivat kahvitarjoilusta ja pullat leipoo/kustantaa joku jäsenistä. Kerhossa myytävät arvat ja kahvimaksut ovat merkittävin lisätulo yhdistyksemme kassaan. Tiedotamme tapahtumista ja matkoista kerhossa, nettisivuillamme, kerhossa jaettavalla jäsentiedotteella sekä eläkeläispalstalla Uutis-Jousessa.

Harrastustoiminta

Runsaan harrastustoiminnan muodostavat mm. lauluryhmä, boccia, kuntosali, keilailu, Skip-bo ja  matkailu. Huomioimme toiminnassamme myös EKL:n teematapahtumat sekä kunnan, seurakunnan ja muiden järjestöjen tapahtumat.

Elävöitämme toimintaa osallistumalla tai järjestämällä toimintaa mm. ystävänpäivänä, laskiaisena ja naistenpäivänä. Kevään ja kesän tapahtumia ovat mm. laulupäivä Akuliinassa, kevätretki Veteraanimajalle, Kallaveden laivaristeily, vaihtoehtona Savonlinnan risteily tai sitten retki johonkin lähikaupunkiin. Oma kesäteatterimme kuuluu luonnollisesti kesän ohjelmaan. 

Harrasteryhmien vetäjät ja ohjaajat ovat omaa jäsenistöä. Ohjaajille pyritään kouluttamaan ohjaajaparit, jottei toiminta jäisi liikaa yksien vetäjien harteille. Hyödynnämme kunnan erityisryhmien liikunnan ohjaajan palveluja toiminnassamme.

Kokoustoiminta

Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidetään ajallaan. Kokouksissa jäsenistöllä on mahdollisuus tehdä aloitteita toiminnasta sekä osallistua puheenjohtajan, hallituksen ja piiritason henkilöiden valintaan. Hallitus kokoontuu tarvittaessa 4-5 kertaa toimikautensa aikana. Osallistumme myös kunnan vanhusneuvoston toimintaan.

Perehdymme EKL:n liittokokousasioihin ja evästämme kokousedustajaamme.

Kurssit ja opiskelu

Opiskeluun panostetaan. Käytämme hyväksi EKL:n ja TSL:n kursseja. Huomioimme kunnan ja muiden järjestöjen kurssit, joista ohjaajille on hyötyä.

Vierailut ja juhlat

Osallistumme EKL:n piirin ja naapuriyhdistyksien järjestämiin juhliin, tapahtumiin ja vierailuihin. Perinteen mukaan järjestämme äitien- ja isäinpäiväjuhlat sekä tapahtuman pikkujoulun merkeissä.

Järjestämme piirin Hiljaisen päivän lokakuussa 2017, mikäli piiri myöntää meille järjestämisvastuun.

Retkitoiminta

Pyrimme järjestämään matkoja ja retkiä jäsenistön toiveiden mukaan. Varaamme jäsenillemme 25 paikkaa tuetulle lomalle syyskuussa Rajaniemeen.

 Kilpailutoiminta

Järjestämme omia jäsenten välisiä kilpailuja mm. onkimisessa, pilkissä, jne. Osallistumme EKL:n ja eri yhdistyksien järjestämiin kilpailuihin.

Onnittelut ja muistamiset

Onnittelemme jäseniämme 70 vuodesta lähtien viiden vuoden välein.  Merkkipäiviään viettäville järjestetään kerhon yhteydessä yhteinen syntymäpäiväjuhla keväisin ja syksyisin.  Pois nukkuneiden omaisia muistamme eri tavoin. Kuopion piirin alueella juhlivia yhdistyksiä onnittelemme hallituksen päättämällä lahjoituksella.

Talous

Yhdistyksemme vireä toiminta vaatii talouteen panostamista. Lisätuloja saamme kahvi- ja arpatuloista sekä bingomaksuista. Jäsenmaksut ovat taloutemme tärkein tukijalka ja sen vuoksi jäsenmäärä tulee pitää vakaana. Jäsenmaksu esitetään korotettavaksi 20 €. Vireän harrastustoiminnan myötä saamme myös kunnanavustusta.

 Hallitus ottaa mielellään vastaan vinkkejä varainhankinnasta.

Hallitus