Toimintasuunnitelma 2018

Siilinjärven Eläkkeensaajat ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Yleistä
Tuleva vuosi on toimintamme 44:s vuosi. Toimintamme on edelleen vilkasta ja teemme työtä jäsenmäärän vakaana pitämiseksi. jäsenkuntamme ikääntyessä on tärkeää saada toimintaamme uusia jäseniä.
Vaikutamme aktiivisesti oman kuntamme vanhusneuvostossa ja luomme uusia verkostoja kaikkiin niihin tahoihin, jotka voivat vaikuttaa ikäihmisten elämän laadun parantamiseen Siilinjärvellä.
Kerhotoiminta
Kerhotoimintaa jatketaan entiseen tapaan kokoontumalla keskiviikkoisin. Kerhoa vetää pari henkilöä vuorollaan ja ohjelman esittäjänä on jäsenkunta. Etelä-Siilinjärvellä kerho kokoontuu tiistaisin Vuorelan koululla.
Kutsumme vierailijoiksi ulkopuolisia luennoitsijoita ja esittelijöitä. Emännät huolehtivat kahvitarjoilusta ja pullat leipoo/kustantaa joku jäsenistä. Kerhossa myytävät arvat ja kahvimaksu on merkittävä lisätulo yhdistykselle. Tiedotamme tapahtumista ja matkoista kerhossa, nettisivuillamme, jäsentiedotteella sekä eläkeläispalstalla Uutis – Jousessa.
Harrastustoiminta
Runsaan harrastustoiminnan muodostavat mm. boccia, keilailu, Skip-bo ja matkailu. Huomioimme toiminnassamme myös EKL:n teematapahtumat sekä kunnan, seurakunnan ja muiden järjestöjen tapahtumat.
Elävöitämme toimintaa osallistumalla ja järjestämällä toimintaa mm. ystävänpäivänä, laskiaisena ja naistenpäivänä. Kevään ja kesän tapahtumia ovat mm. Laulupäivä Akuliinassa, kevätretki, Siilinjärven kesäteatteri.
Harrasteryhmien vetäjät ja ohjaajat ovat omaa jäsenistöä. Ohjaajille pyritään kouluttamaan ohjaajaparit, ettei toiminta jäisi liikaa yksien vetäjien harteille. Hyödynnämme kunnan erityisryhmien liikunnan ohjaajan palveluja toiminnassamme.
Kokoustoiminta
Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidetään ajallaan. Kokouksissa jäsenistöllä on mahdollisuus tehdä aloitteita toiminnasta sekä osallistua puheenjohtajan, hallituksen ja piiritason edustajien valintaan. Hallitus kokoontuu tarvittaessa 4 – 5 kertaa toimintakautensa aikana. Osallistumme myös kunnan vanhusneuvoston toimintaan.
Perehdymme EKL:n kokousasioihin ja evästämme kokousedustajaamme.
Kurssit ja opiskelu
Käytämme hyväksi EKL:n ja TSL:n kursseja. Hyödynnämme kunnan ja muiden järjestöjen kurssit, joista ohjaajille on hyötyä.
Vierailut ja juhlat
Osallistumme EKL:n ja naapuriyhdistysten sekä yhteistyöalueen järjestämiin juhliin, tapahtumiin ja vierailuihin. Perinteen mukaan järjestämme äitien- ja isäinpäivänjuhlat sekä tapahtuman pikkujoulun merkeissä.
Retkitoiminta
Pyrimme järjestämään matkoja ja retkiä jäsenistön toiveiden mukaan. Varaamme jäsenistöllemme paikkoja tuetulle lomalle Rajaniemeen.
Kilpailutoiminta
Järjestämme omia jäsenten välisiä kilpailua mm. onkimisessa, pilkissä, jne. Osallistumme EKL:n ja eri yhdistysten järjestämiin kilpailuihin.
Kesällä 2018 järjestämme yhteistyöalueen boccia-turnauksen Siilinjärvellä.
Onnittelut ja muistamiset
Onnittelemme jäseniämme 70 vuodesta lähtien viiden vuoden välein. Merkkipäiviään viettäville järjestetään kerhon yhteydessä yhteinen syntymäpäiväjuhla keväisin ja syksyisin. pois nukkuneiden omaisia muistamme eri tavoin. Kuopion – piirin alueella juhlivia yhdistyksiä onnittelemme hallituksen päättämällä lahjoituksella.
Talous
Yhdistyksemme vireä toiminta vaatii talouteen panostamista. Lisätuloja saamme kahvi- ja arpajaistuloista. Jäsenmaksu vuodelle 2018 esitetään €. Harrastetoimintaan saamme myös kunnanavustusta.
Hallitus