Toimintasuunnitelma 2019

Siilinjärven Eläkkeensaajat ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Yleistä

Tuleva vuosi on toimintamme 45:s vuosi. Toimintamme on edelleen vilkasta ja teemme työtä jäsenmäärän vakaana pitämiseksi. jäsenkuntamme ikääntyessä on tärkeää saada toimintaamme uusia jäseniä.

Vaikutamme aktiivisesti oman kuntamme vanhusneuvostossa ja luomme uusia verkostoja kaikkiin niihin tahoihin, jotka voivat vaikuttaa ikäihmisten elämän laadun parantamiseen Siilinjärvellä.

Kerhotoiminta

Kerhotoimintaa jatketaan entiseen tapaan kokoontumalla keskiviikkoisin. Kerhoa vetää pari henkilöä vuorollaan ja ohjelman esittäjänä on jäsenkunta. Etelä-Siilinjärvellä kerho kokoontuu tiistaisin Vuorelan koululla.

Kutsumme vierailijoiksi ulkopuolisia luennoitsijoita ja esittelijöitä. Emännät huolehtivat kahvitarjoilusta ja pullat leipoo/kustantaa joku jäsenistä. Kerhossa myytävät arvat ja kahvimaksu on merkittävä lisätulo yhdistykselle. Tiedotamme tapahtumista ja matkoista kerhossa, nettisivuillamme, jäsentiedotteella sekä eläkeläispalstalla Uutis – Jousessa.

Harrastustoiminta

Runsaan harrastustoiminnan muodostavat mm. boccia, keilailu, Skip-bo ja matkailu. Huomioimme toiminnassamme myös EKL:n teematapahtumat sekä kunnan, seurakunnan ja muiden järjestöjen tapahtumat.

Elävöitämme toimintaa osallistumalla ja järjestämällä toimintaa mm. ystävänpäivänä, laskiaisena ja naistenpäivänä. Kevään ja kesän tapahtumia ovat mm. Laulupäivä Akuliinassa, kevätretki, Siilinjärven kesäteatteri.

Harrasteryhmien vetäjät ja ohjaajat ovat omaa jäsenistöä. Ohjaajille pyritään kouluttamaan ohjaajaparit, ettei toiminta jäisi liikaa yksien vetäjien harteille. Hyödynnämme kunnan erityisryhmien liikunnan ohjaajan palveluja toiminnassamme.

Kokoustoiminta

Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidetään ajallaan. Kokouksissa jäsenistöllä on mahdollisuus tehdä aloitteita toiminnasta sekä osallistua puheenjohtajan, hallituksen ja piiritason edustajien valintaan. Hallitus kokoontuu tarvittaessa 4 – 5 kertaa toimintakautensa aikana. Osallistumme myös kunnan vanhusneuvoston toimintaan.

Perehdymme EKL:n kokousasioihin ja evästämme kokousedustajaamme.

Kurssit ja opiskelu

Käytämme hyväksi EKL:n ja TSL:n kursseja. Hyödynnämme kunnan ja muiden järjestöjen kurssit, joista ohjaajille on hyötyä.

Vierailut ja juhlat

Osallistumme EKL:n ja naapuriyhdistysten sekä yhteistyöalueen järjestämiin juhliin, tapahtumiin ja vierailuihin. Perinteen mukaan järjestämme äitien- ja isäinpäivänjuhlat sekä tapahtuman pikkujoulun merkeissä.

Retkitoiminta

Pyrimme järjestämään matkoja ja retkiä jäsenistön toiveiden mukaan. Varaamme jäsenistöllemme paikkoja tuetulle lomalle Rajaniemeen.

Kilpailutoiminta

Järjestämme omia jäsenten välisiä kilpailua mm. onkimisessa, pilkissä, jne. Osallistumme EKL:n ja eri yhdistysten järjestämiin kilpailuihin.

Onnittelut ja muistamiset

Onnittelemme jäseniämme 70 vuodesta lähtien viiden vuoden välein. Merkkipäiviään viettäville järjestetään kerhon yhteydessä yhteinen syntymäpäiväjuhla keväisin ja syksyisin. pois nukkuneiden omaisia muistamme eri tavoin. Kuopion – piirin alueella juhlivia yhdistyksiä onnittelemme hallituksen päättämällä lahjoituksella.

Talous

Yhdistyksemme vireä toiminta vaatii talouteen panostamista. Lisätuloja saamme kahvi- ja arpajaistuloista. Jäsenmaksu vuodelle 2019 esitetään 20 €. Harrastetoimintaan saamme myös kunnanavustusta.

Hallitus