Toimintasuunnitelma 2016

Siilinjärven Eläkkeensaajat ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Yleistä

Tuleva vuosi on toimintamme 42:s vuosi. Toimintamme on edelleen vilkasta ja teemme työtä jäsenmäärämme vakaana pitämiseksi. Jäsenkuntamme ikääntyessä on tärkeää saada toimintaamme mukaan uusia jäseniä.  Osallistumme EKL:n suureen jäsenhankintakampanjaan. Kampanjassa teemme tehostettua työtä liiton ja oman yhdistyksemme näkyvyyden ja tunnettavuuden eteen ja samalla lisäämme jäsenmääräämme.

Vaikutamme aktiivisesti oman kuntamme vanhusneuvostossa ja luomme hyviä verkostoja kaikkiin niihin tahoihin, jotka voivat vaikuttaa ikäihmisten elämän laadun parantamiseen Siilinjärvellä.

Kerhotoiminta

Kerhotoimintaa jatketaan entiseen tapaan kokoontumalla joka keskiviikko. Kerhoa vetää pari henkilöä vuorollaan ja ohjelman esittäjänä on jäsenkunta. Jatkamme vilkkaasti alkanutta toimintaamme Etelä-Siilinjärvellä

Pyydämme vierailijoiksi ulkopuolisia luennoitsijoita ja esittelijöitä. Emännät huolehtivat kahvitarjoilusta ja pullat leipoo/kustantaa joku jäsenistä. Kerhossa myytävät arvat ja kahvimaksut ovat merkittävä lisätulo yhdistyksemme kassaan. Tiedotamme tapahtumista ja matkoista kerhossa, nettisivuillamme, kerhossa jaettavalla jäsentiedotteella sekä eläkeläispalstalla Uutis-Jousessa. Savon Sanomien eläkeläispalsta on muuttunut maksulliseksi, joten emme voi ilmoittaa siinä kuin poikkeustapauksissa.

Harrastustoiminta

Runsaan harrastustoiminnan muodostavat mm. lauluryhmä, boccia, kuntosali, keilailu, Skip-bo ja hyvinvointikerhot ja matkailu. Huomioimme toiminnassamme myös EKL:n teematapahtumat sekä kunnan, seurakunnan  ja muiden järjestöjen tapahtumat. Kesäaikaan järjestämme jäsenten toivomaa toimintaa, jota varten teemme kevätkaudella jäsenkyselyn.

Harrasteryhmien vetäjät ja ohjaajat ovat omaa jäsenistöä. Ohjaajille pyritään kouluttamaan ohjaajaparit, jottei toiminta jäisi liikaa yksien vetäjien harteille. Hyödynnämme kunnan erityisryhmien liikunnan ohjaajan palveluja toiminnassamme.

Kokoustoiminta

Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidetään ajallaan. Kokouksissa jäsenistöllä on mahdollisuus tehdä aloitteita toiminnasta sekä osallistua puheenjohtajan, hallituksen ja piiritason henkilöiden valintaan. Hallitus kokoontuu tarvittaessa 4-5 kertaa toimikautensa aikana. Osallistumme myös kunnan vanhusneuvoston toimintaan.

Kurssit ja opiskelu

Opiskeluun panostetaan. Käytämme hyväksi EKL:n ja TSL:n kursseja. Huomioimme kunnan ja muiden järjestöjen kurssit, joista ohjaajille on hyötyä.

Vierailut ja juhlat

Osallistumme EKL:n piirin ja naapuriyhdistyksien järjestämiin juhliin, tapahtumiin ja vierailuihin. Perinteen mukaan järjestämme äitien- ja isäinpäiväjuhlat sekä tapahtuman pikkujoulun merkeissä.

Retkitoiminta

Pyrimme järjestämään matkoja ja retkiä jäsenistön toiveiden mukaan. Jäsenistö voi myös käyttää tuettuja lomia eripuolella Suomea.

Kilpailutoiminta

Järjestämme omia jäsenten välisiä kilpailuja mm. onkimisessa, pilkissä, tikanheitossa jne. Osallistumme EKL:n ja eri yhdistyksien järjestämiin kilpailuihin.

Onnittelut ja muistamiset

Onnittelemme jäseniämme 70 vuodesta lähtien viiden vuoden välein.  Merkkipäiviään viettäville järjestetään kerhon yhteydessä yhteinen syntymäpäiväjuhla keväisin ja syksyisin.  Pois nukkuneiden omaisia muistamme eri tavoin. Kuopion piirin alueella juhlivia yhdistyksiä onnittelemme hallituksen päättämällä lahjoituksella.

Talous

Yhdistyksemme vireä toiminta vaatii talouteen panostamista. Lisätuloja saamme kahvi- ja arpatuloista sekä bingomaksuista. Jäsenmaksut ovat taloutemme tärkein tukijalka ja sen vuoksi jäsenmäärä tulee pitää vakaana. Jäsenmaksu esitetään pidettäväksi ennallaan 17 eurossa.

Vireän harrastustoiminnan myötä saamme myös kunnanavustusta. Hallitus ottaa mielellään vastaan vinkkejä varainhankinnasta.

Hallitus