SIILINJÄRVEN ELÄKKEENSAAJAT RY                                   

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2013

YLEISTÄ

Vuosi 2013 oli yhdistyksemme 39:s toimintavuosi ja jo keväästä käynnistimme yhdistyksen 40-vuotisjuhlien valmistelun.

Jäsenhankintaa jatkettiin koko vuosi ja saimmekin uusia jäseniä, mutta myös menetimme jäseniä kuoleman ja eroamisen vuoksi, kuitenkin jäsenmäärän kokonaissaldo meni plussan puolelle.

Jäsenkunnan vanhetessa vaikeutta tulla kerhoon ja poisnukkumisia on entistä enemmän vuosittain, joten jäsenhankinta nousee yhä suurempaan arvoon turvataksemme toimintamme jatkossakin.

Myös yhdistyksen hallinto, kerhojen sekä harrasteryhmien vetäjät ikääntyvät ja nuorempia voimia tarvitaan mukaan yhdistystyöhön.

Toiminta oli entiseen tapaan vilkasta ja toteutui suunnitellulla tavalla. Viikoittaisen kerhon lisäksi kokoonnuimme neljänä päivänä viikossa eri harrasteryhmiin. Harrasteryhmien ja viikkokerhon kävijämäärä on pysynyt kuitenkin ilahduttavan vakaana.

Osallistuimme piirin ja yhdistysten järjestämiin tapahtumiin ja kilpailuihin Perinteisesti vietimme omat äitien- ja isänpäiväjuhlat. Kesällä teimme teatterimatkan Rälssin kievariin Tikkakoskella ja vuoden lopuksi vietimme yhdistyksen omaa pikkujoulua teatteriretkellä Iisalmessa.

Suuri kiitos vilkkaasta toiminnasta kuuluu jäsenille sekä kerhojen ja eri harrasteryhmien vetäjille.

KERHOTOIMINTA

Ohjelmalliseen kerhoon kokoonnuimme entiseen tapaan keskiviikkoisiin. Kevätkauden kerhot alkoivat 9.1.2013 ja kevätkausi päätettiin yhteiseen äitienpäiväjuhlaan 8.5. nuorisotalolla. Syksyn toiminnan aloitimme 11.9. ja kausi päättyi teatterimatkaan  14.12. Iisalmessa.

Järjestimme kevätbingon 24.4. ja kinkkubingon 4.12.

Kerhon vetäjinä toimii kerrallaan kaksi jäsentä ja kerholaiset esittivät ohjelmaa. Vuoden aikana kerhoissa vieraili ulkopuolisia luennoitsijoita. Kahvitarjoilusta huolehtivat emäntämme Anja ja Helli apureineen, pullat leipoi joku jäsenistä.  Kerhoihin osallistui keskimäärin n 35 jäsentä/kerho.

Aktiivisena matkavastaavana toimi Jorma Luukkonen.  Arpajais- ja kahvituloilla kartutimme yhdistyksen varoja.

KOKOUSTOIMINTA

Kevätkokous pidettiin 20.3.2013. Kokoukseen osallistui 28  jäsentä ja kokouksen puheenjohtajana toimi Inkeri Ahonen. Asioina mm. vuosikertomuksen- ja tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2012 sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

Syyskokous pidettiin 6.11.2013  ja siihen osallistui 32 jäsentä ja kokouksen puheenjohtajana toimi Inkeri Ahonen. Kokouksessa vahvistettiin yhdistyksen vuoden 2014 toiminta- ja taloussuunnitelma  Yhdistyksen uudeksi  puheenjohtajaksi valittiin Maria Karhunen.

Toivo Ritasen puheenjohtaja kausi on kestänyt 12 vuotta ja hän on ollut yhdistyksen toiminta-ajan ensimmäinen mies puheenjohtajana.  

Johtokuntaan valittiin 8 jäsentä sekä 4 varajäsentä. Lisäksi valittiin toiminnantarkastajat, jäsen piiritoimikuntaan, piirikokousedustajat sekä edustajamme vanhusneuvostoon.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Joka kokouksessaan hallitus oli päätösvaltainen. Varajäsenillä oli myös oikeus osallistua kokouksiin, päätöksentekoon he osallistuivat vain varsinaisten jäsenten ollessa estynyt.  

 HALLINTO JA EDUSTUS

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Toivo Ritanen, varapuheenjohtajana Urpo Häkkinen, sihteerinä Saara Hämäläinen, taloudenhoitajana Sisko Korjamo ja muina hallituksen varsinaisina jäseninä Jorma Luukkonen, Elli Matilainen, Pentti Matilainen, Anja Rissanen ja Kaino Tenhunen. Varajäseniä olivat Helli Häkkinen, Ulla Järvi, Maria Karhunen ja Sylvi Paananen.

40-vuotisjuhlatoimikuntaan kuuluivat Urpo Häkkinen pj, Saara Hämäläinen, Sisko Korjamo, Toivo Ritanen, Maria Karhunen, Anja Rissanen ja Sulo Holopainen

Varsinaisina toiminnantarkastajina toimivat Lauri Katainen ja Leena Leussu, varalla Päivi Hiltunen ja Leena Vänninen.

Piiritoimikunnassa edustajanamme toimi Urpo Häkkinen.

Varsinaiset piirikokousedustajat olivat Pentti Matilainen ja Kaino Tenhunen, varalla Elli Matilainen ja Anja Rissanen. 

Vanhusneuvostossa edustajinamme olivat Erkki Miettinen ja Kaino Tenhunen, varalla Aku Pelkonen.

HARRASTUSTOIMINTA

Harrasteryhmiä oli kuusi, joista suosituin oli Boccia. Ryhmän vetäjänä toimi Kaino Tenhunen. Ryhmä kokoontui säännöllisesti kaksi kertaa viikossa, kesällä kokoonnuttiin kerran viikossa. Osallistujia oli keskimäärin 9 henkilöä.

Lauluryhmää johti Sulo Holopainen, säestäjinä Aku Pelkonen, Teuvo Mononen ja Ossi Lievonen.  Lauluryhmä kokoontui kerran viikossa. Osallistujia keskimäärin 10 henkilöä.

Toivo Ritanen ohjasi kuntosaliryhmää, joka kokoontui kaksi kertaa viikossa. Osallistujia keskimäärin 9 henkilöä.

Muistikerho kokoontui joka toinen viikko ja sitä vetivät Inkeri Ahonen ja Sisko Korjamo. Kerho oli  suosittu ja siihen osallistui keskimäärin 7 henkilöä.

Joka toinen viikko kokoontui SKIP-BO pelikerho, jota veti Sisko Korjamo, osallistujia keskimäärin 7 henkilöä.

Käsityökerho kokoontui kevään aikana 15 kertaa ja kerhossa oli keskimäärin 4 osanottajaa . Syyskaudella ei enää osallistujia riittänyt ja kerho lopetettiin.Vetäjinä Sylvi Paananen ja Leila Karhunen

Etelä-Siilinjärvellä kerho kokoontui viikottain pelaamaan SKIP-BO:a ja keskustelemaan. Keskimäärin osallistujia 7-8 henkilöä ja vetäjänä Maria Karhunen.

KILPAILUTOIMINTA

Osallistuimme kilpailuihin, itse emme toimineet kilpailujen järjestäjinä. Kilpailulajeja olivat boccia, pilkkionginta ja rannaltaonginta.

Kilpailuihin osallistumisesta ja saavutetuista tuloksista on kerrottu kerhossa ja tulokset ovat olleet nähtävissä kotisivuillamme.

JUHLAT, VIERAILUT JA TAPAHTUMAT

Järjestimme ulkoilupäivän keväällä Kanavatien kodalla ja syksyllä Laturastin majalla.

Äitienpäivää juhlimme 8.5. nuorisotalolla. Järjestelyistä vastasivat yhdistyksen miehet, vieraana oli pastori Unto Niskanen seurakunnasta.

Isänpäivää vietettiin 13.11. nuorisotalolla, naiset vastasivat järjestelyistä..

Heinäkuussa tehtiin teatterimatka Tikkakoskelle Rälssin Kievariin. Teatterikappale oli Matkalaukkukostaja.

22.8.  osallistui jäseniämme piirin kesäjuhlaan Ilves kasinolla Kuopiossa. Juhlapuhujana oli EKL:n puheenjohtaja Matti Hellsten.

17.10. vietettiin piirin Hiljaista päivää Kuopiossa Kallaveden kirkolla. 

Yhdistyksen oma pikkujoulua vietettiin 14.12 Iisalmessa teatterin ja ruokailun merkeissä Teatterikappaleena oli Kultalampi ja ruokailu oli ravintola Artoksessa..

Merkkipäiviään viettäneitä Leppävirran Eläkkeensaajia, Kuopion Varhaiseläkkeensaajia, Iisalmen eläkkeensaajia ja Maaningan Eläkkeensaajia onniteltiin adressilla ja euron lahjoituksella per toimintavuosi.

TIEDOTUS

Tiedonvälityksessä ovat  nettisivumme olleet käytössä ja niiden aktiivisesta päivittämisestä ovat Sulo Holopainen ja Sisko Korjamo huolehtineet kiitettävästi. Muina tiedottamiskanavina ovat olleet Uutis-Jousen ja Savon Sanomien eläkeläispalstat. Joka kerhossa on tiedotettu ajankohtaisista asioista.  EKL on tehostanut tiedottamistaan ja lähettää useita kertoja kuukaudessa  tiedotteita ajankohtaisista asioista.

JÄSENISTÖ

Vuoden lopussa jäseniä oli123. Uusia jäseniä liittyi 18 ja eronneita oli 12, joten nettolisäys vuoden aikana 6 jäsentä

TALOUS

Jäsenmaksujen lisäksi taloutta ylläpidettiin kahvi- ja arpajaistuloilla sekä opintokerhotuotoilla ja kunnan avustuksilla Jäsenten vapaaehtoistyö varojen hankinnassa ansaitsee meidän kaikkien kiitoksen.

Kirjanpidosta vastaa Tili-Asseri, joka laatii myös tilinpäätöksen.

Tilinpäätös osoitti alijäämää 165,13 vuodelta 2013 ( vuonna 2012 ylijäämää oli 300,19).  Taseen loppusumma on 1599,40 (vuonna 2012 loppusumma oli1959,45  ). Yhdistyksen taloudellinen tilanne vuoden lopussa oli vakaa.

Siilinjärvellä 28. helmikuuta 2014