SIILINJÄRVEN ELÄKKEENSAAJAT RY                                             

 

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2018

 

YLEISTÄ

Vuosi 2018 oli yhdistyksemme 44:s toimintavuosi.  

 

Toiminta on ollut vilkasta ja toteutui suunnitellulla tavalla. Viikoittain kokoonnuimme viitenä päivänä viikossa eri harrasteryhmiin. Harrasteryhmien ja viikkokerhon kävijämäärä on pysynyt ilahduttavan vakaana ja runsaana. Kerhojen ja harrasteryhmien kokoontumisiin osallistui 2462 henkilö käyntikertaa.

 

Toiminnan kehittämiseen paneututtiin jäsenten toiveita kuunnellen. Jäsenhankintaa tehtiin toimintaamme ja EKL:n jäsenetuja markkinoiden.

Jäsenkunnan vaihtuvuutta vuoden aikana on ollut ja on normaalia, kun jäsenet ovat iäkkäitä. Uusia eläkkeelle jääviä jäseniä on liittynyt jäseniksi, kun taas keskuudesta on poistunut pitkään mukana olleita. Jäsenmäärä on kuitenkin pysynyt lähes samana.   

Myös yhdistyksen hallinto, kerhojen sekä harrasteryhmien vetäjät ikääntyvät ja uusia aktiivia on saatu mukaan toimintaan.

 

Osallistuimme piirin ja yhdistysten järjestämiin tapahtumiin ja kilpailuihin.

 

Yhdistys on mukana Siilinjärven kunnan Ikäinstituutin tukemassa Voimaa vanhuuteen projektissa, jossa tuetaan ja kehitetään ikäihmisten liikuntamahdollisuuksia. Projekti kestää kolme vuotta.

 

Suuri kiitos vilkkaasta toiminnasta kuuluu jäsenille sekä kerhojen ja eri harrasteryhmien vetäjille.

 

 

KOKOUSTOIMINTA

 

Kevätkokous pidettiin 29.03.2018. Kokoukseen osallistui 14 jäsentä ja kokouksen puheenjohtajana toimi Leena Vänninen ja sihteerinä Jorma Häkkinen. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus.

Syyskokous pidettiin 31.10.2018 ja siihen osallistui 26 jäsentä ja kokouksen puheenjohtajana toimi Lauri Katainen ja sihteerinä Jorma Häkkinen. Kokouksessa vahvistettiin yhdistyksen vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelma.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Maria Karhunen. Johtokuntaan valittiin 6 jäsentä sekä 2 varajäsentä. Lisäksi valittiin toiminnantarkastajat, jäsen piirihallitukseen, piirikokousedustajat sekä edustajamme TSL:n kokouksiin.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Joka kokouksessaan hallitus oli päätösvaltainen. Varajäsenillä oli myös oikeus osallistua kokouksiin, päätöksentekoon he osallistuivat vain varsinaisten jäsenten ollessa estynyt.  

 

 

 

 

 

HALLINTO JA EDUSTUS

 

Hallitus:

Maria Karhunen                 puheenjohtaja, matkat

Urpo Häkkinen                 varapuheenjohtaja

Jorma Häkkinen                  sihteeri

Leila Karhunen                 keittiö

Leena Vänninen                 matkat ja kotisivujen päivitys

Martta Martikainen                 rahastonhoitaja ja jäsenasiat

Pekka Junttanen  

Varalla:     

Kerttu Kuitunen

Arja Jolkin                   tiedottaja ja kotisivujen päivitys

 

Varsinaisina toiminnantarkastajina toimivat Lauri Katainen ja Leena Leussu, varalla Päivi Hiltunen ja Saara Hämäläinen

 

Piirihallituksessa edustajamme oli pj Maria Karhunen.

 

Varsinaiset piirikokousedustajat olivat Jorma Häkkinen ja Martta Martikainen, varalla Arja Jolkin ja Urpo Häkkinen.

 

Vanhus- ja vammaisneuvostossa edustajamme oli Arja Jolkin, varalla Jorma Häkkinen.

 

TSL:n kokousedustajina toimi Jorma Häkkinen varalla Jorma Luukkonen.


 

 

KERHOTOIMINTA

 

Kerhotoiminnan kevätkausi 4.1- 9.5 ja syyskausi 4.9-12.12. Kausi päätettiin 12.12. Puurojuhlaan Ladun majalla

Ohjelmalliset kerhot, joissa kävi vieraana luennoitsijoita, kokoontuivat tiistaina Vuorelassa ja keskiviikkona Siilinjärvellä, alkukevään Nuorisotalolla, loppukevään ja alku syksyn Leppäkaarteen nuorisotuvalla ja 24.10 lähtien kunnantalolla. Osallistujia 677. Keskiviikon kerhossa vietettiin merkkipäivä- ja äitienpäiväjuhla 9.5. Isäinpäivä ja merkkipäivä 7.11.

Vuorelan kerhon vetäjänä  Maria Karhunen ja varalla Tarja Haatainen. Osallistujia 358. Keskiviikkokerhon vetäjinä toimi hallituksen porukka ja jäsenet vuorotellen. Kahvitarjoilusta vastasi Leila Karhunen apureineen. Pullat leipoi tai lahjoitti joku jäsenistä.  Osallistujia yhteensä 1035 henkilö käyntikertaa.

 

 

 

 

 

HARRASTUSTOIMINTA

 

Harrasteryhmiä oli 4, joista suosituin oli Boccia. Boccia-kerho kokoontui maanantaina ja torstaina Fontanelassa vetäjänä Sisko Korjamo varalla Anja Onatsu. Kokoontumisia 88 ja 906 kertakäyntiä. Skip-bo- kerho perjantaina kunnantalolla Siskon vetämänä. Käyntikertoja 110. Keilaus maanantaina ja torstaina Fontanellassa, vetäjänä Tarja Haatainen. Käyntikertoja 155. Käsityökerho aloitti 26.10 kunnantalolla, vetäjänä Leena Vänninen. Käyntikertoja 44.

Osalistujia oli yhteensä 1215 käyntikertaa.

 

 

KILPAILUTOIMINTA

 

BOCCIA-kisat

 • 3.2.  Piirin suomisarja Boccia-kisat
 • 8.3.  Yhteistyötoimikunnan Boccia, Lapinlahti
 • 17.3   Piirin mestasruussarja Boccia-kisat
 • 24.3. KVES- Boccia-kisat
 • 11.7.  Piirin Boccia-kisat, Lapinlahti
 • 19.07. Yhteistyöryhmän Boccia-kisat, Siilinjärvi järjestelyvastuu

 

PILKKI-kisat

 • 7.3.    Yhdistyksen omat Pilkkikisat, Kanavatien kota
 • 21.3.  Kuopion piirin pilkki-kisat,Iisalmi
 •  2.10.  Piirin laituripilkki Kanavatien kota, Siilinjärvi, järjestelyvastuu

 

KOULUTUS JA KURSSITOIMINTA

 • 12.-13.2 Järjestökurssi Iso-Valkeisessa, osallistui Maria Karhunen, Leena Vänninen ja Martta Martikainen
 • 29.-30.10 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen kurssi Rajaniemi, osallistui Arja Jolkin
 • 16.10. Piirin boccia-tuomarikurssi osallistui Sisko Korjamo, Tarja Haatainen ja Anja Onatsu.
 •   4.12  Hallituksen koulutuspäivä, Torpan kellari Kuopio osallistui hallitus.


 

JUHLAT, VIERAILUT JA TAPAHTUMAT

 

 •  25.2.   Nilsiän teatteri "Ministeriä viedään", linja-autolla 36 henkilöä
 •    8.3    Naistenpäivä Koivulan tilalle, osallistujia 22
 • 4-5.4.   Matka Hyvinkäälle ja Eduskuntaan, osallistui 36
 •  23.5     Retki Pöljän pysäkille, osallistujia 20
 •    3.7.    Rautavaaran teatteri + kirkko + ruokailu Tiilikassa /bussilla n. 40 "Valtion vakituinen mies"
 • 24.7.   Siilinjärven teatteri /Simpauttaja 43 osallistujaa
 •  14.8.    Piirin kesätapahtuma Maaningalla (omilla kyydeillä) Siilinjärven ekl vastasi keittiötoiminnasta
 • 10.10.  Hiljainen päivä Rautalammilla  bussilla 13 osallistujaa
 • 8.ja11.10. Digipäivässä meidän edustajia esittelemässä yhdistystä
 • 24.11. Kuopion musiikkikeskuksessa "Mustilaisruhtinatar" 32 osallistujaa
 •   1.12. Yhteistyöryhmän pikkujoulu Iisalmessa/ bussi 25 osallistujaa
 •  12.12. Puurojuhla, LatuRastilla

 

 

 

TIEDOTUS

 

Tiedonvälityksessä ovat nettisivumme olleet käytössä, joiden päivättämisestä on vastannut Leena Vänninen avustajineen. Muina tiedottamiskanavina ovat olleet Uutis-Jousen eläkeläispalsta ja tiedottajan käyttämä sähköpostitiedottaminen. Joka kerhossa on tiedotettu ajankohtaisista asioista.  

 

JÄSENISTÖ

 

Vuoden lopussa jäseniä oli 113.

 

TALOUS

 

Jäsenmaksujen lisäksi taloutta ylläpidettiin kahvi- ja arpajaistuloilla, kunnan avustuksilla. K-Supermarketin maksamilla bonuksilla. Jäsenten vapaaehtoistyö varojen hankinnassa ansaitsee meidän kaikkien kiitoksen.

 

Kirjanpidosta vastaa Tili-Asseri, joka laatii myös tilinpäätöksen.

 

Tilinpäätös osoitti ylijäämää 1271,17€ vuodelta 2018 ( v.2017 ylijäämä 1223,86€). Yhdistyksen taloudellinen tilanne vuoden lopussa oli vakaa.

 

Siilinjärvellä 18. helmikuuta 2018

 

HALLITUS