SIILINJÄRVEN ELÄKKEENSAAJAT RY                                   

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014

YLEISTÄ

Vuosi 2014 oli yhdistyksemme 40:s toimintavuosi.  Vietimme 40-vuotisjuhlaa 8.2.2014 Siilinlahden koulun Salmin salissa yli sadan hengen voimin. Vieraina oli omien jäsenten lisäksi

edustajia piirin eri yhdistyksistä sekä paikallisia yhteistyökumppaneita.  Juhlapuhujana oli EKL:n

puheenjohtaja Matti Hellsten. Juhlaohjelma oli musiikkipainotteinen. Kuva, teksti ja ääni-painotteisen historiikin oli koonnut Sulo Holopainen.

Liiton kultaisella ansiomerkillä huomioitiin Pirkko Hokkanen, Sulo Holopainen ja Anja Rissanen.

Hopeisella ansiomerkillä huomioitiin Inkeri Ahonen, Erkki Miettinen ja Aku Pelkonen.

Kuopion piiri juhli myös 40-vuotista taivaltaan 21.8. Ilveskasinolla. Varkauden ja Suonenjoen yhdistykset täyttivät 50 vuotta.    

EKL:n liittokokous oli 10.-11.6.2014 Jyväskylässä.

Jäsenhankintaa jatkettiin koko vuosi ja saimmekin uusia jäseniä, mutta myös menetimme jäseniä kuoleman ja eroamisen vuoksi, jäsenmäärän kokonaissaldo meni miinuksen puolelle.

Jäsenkunnan vanhetessa on vaikeutta tulla kerhoon ja poisnukkumisia on entistä enemmän vuosittain, joten jäsenhankinta nousee yhä suurempaan arvoon turvataksemme toimintamme jatkossakin.

Myös yhdistyksen hallinto, kerhojen sekä harrasteryhmien vetäjät ikääntyvät ja nuorempia voimia tarvitaan mukaan yhdistystyöhön.

Toiminta oli entiseen tapaan vilkasta ja toteutui suunnitellulla tavalla. Viikoittaisen kerhon lisäksi kokoonnuimme neljänä päivänä viikossa eri harrasteryhmiin. Harrasteryhmien ja viikkokerhon kävijämäärä on pysynyt kuitenkin ilahduttavan vakaana.  Uutena toimintana oli tuetut lomat keväällä Runnilla, laivaristeily Kallavedellä, kesäteatteri Siilinjärvellä sekä Kesäpäivä Impivaarassa. Keväällä ja syksyllä vietimme ulkoilupäivää.

Osallistuimme piirin ja yhdistysten järjestämiin tapahtumiin ja kilpailuihin .

Suuri kiitos vilkkaasta toiminnasta kuuluu  jäsenille sekä kerhojen ja eri harrasteryhmien vetäjille.

KERHOTOIMINTA

Ohjelmalliseen kerhoon kokoonnuimme entiseen tapaan keskiviikkoisiin. Kevätkauden kerhot alkoivat 8.1.2014 ja kevätkausi päätettiin yhteiseen äitienpäiväjuhlaan 7.5. nuorisotalolla. Syksyn toiminnan aloitimme 10.9. ja kausi päättyi teatterimatkaan 11.12. Kuopiossa.

Järjestimme kevätbingon 9.4. ja kinkkubingon 3.12.

Kerhon vetäjinä toimii kerrallaan kaksi jäsentä ja kerholaiset esittivät ohjelmaa. Vuoden aikana kerhoissa vieraili ulkopuolisia luennoitsijoita. Kahvitarjoilusta huolehtivat emäntämme Anja ja Helli apureineen, pullat leipoi joku jäsenistä.  Kerhoihin osallistui keskimäärin n 25-30 jäsentä/kerho.

Aktiivisena matkavastaavana toimi Jorma Luukkonen.  Arpajais- ja kahvituloilla kartutimme yhdistyksen varoja.

KOKOUSTOIMINTA

Kevätkokous pidettiin 26.3.2014. Kokoukseen osallistui 30 jäsentä ja kokouksen puheenjohtajana toimi Erkki Miettinen.  Asioina mm. vuosikertomuksen- ja tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2013 sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Liittokokousedustajaksi valittiin Maria Karhunen, varalla Sisko Korjamo.

Syyskokous pidettiin 29.10.2014  ja siihen osallistui 29 jäsentä ja kokouksen puheenjohtajana toimi Lauri Katainen. Kokouksessa vahvistettiin yhdistyksen vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelma.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Maria Karhunen. Johtokuntaan valittiin 8 jäsentä sekä 4 varajäsentä. Lisäksi valittiin toiminnantarkastajat, jäsen piiritoimikuntaan, piirikokousedustajat sekä edustajamme TSL:n kokouksiin.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Joka kokouksessaan hallitus oli päätösvaltainen. Varajäsenillä oli myös oikeus osallistua kokouksiin, päätöksentekoon he osallistuivat vain varsinaisten jäsenten ollessa estynyt.  

HALLINTO JA EDUSTUS

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Maria Karhunen, varapuheenjohtajana Urpo Häkkinen, sihteerinä ja tiedotusvastaavana Saara Hämäläinen, taloudenhoitajana ja jäsenasioiden hoitajana  Sisko Korjamo, matkavastaavana Jorma Luukkonen ja muina hallituksen varsinaisina jäseninä Elli Matilainen, Pentti Matilainen, Anja Rissanen ja Toivo Ritanen. Varajäseniä olivat Helli Häkkinen, Irma Jäntti, Leila Karhunen ja Sylvi Paananen.

Varsinaisina toiminnantarkastajina toimivat Lauri Katainen ja Leena Leussu, varalla Päivi Hiltunen ja Leena Vänninen.

Piirihallitukseen edustajaksemme oli valittu Urpo Häkkinen, mutta sattuneen sekaannuksen vuoksi meitä piirihallituksessa edusti pj Maria Karhunen.

Varsinaiset piirikokousedustajat olivat Pentti Matilainen ja Anja Rissanen, varalla Elli Matilainen ja Sisko Korjamo. 

Vuoden 2014 alussa aloittaneessa uudessa vanhus- ja vammaisneuvostossa edustajamme oli Erkki Miettinen,  varalla Maria Karhunen.

TSL:n kokousedustajina toimivat Sisko Korjamo ja Anja Rissanen.

HARRASTUSTOIMINTA

Harrasteryhmiä oli 7, joista suosituin oli Boccia. Ryhmän vetäjänä toimi Kaino Tenhunen, varalla Kauko Hokkanen. Ryhmä kokoontui säännöllisesti kaksi kertaa viikossa, kesällä kokoonnuttiin kerran viikossa.  Kokoontumiskertoja vuoden aikana 72 ja osallistujia keskimäärin 9 henkilöä/kerta.

Lauluryhmää vetivät  Aku Pelkonen ja Teuvo Mononen.  Lauluryhmä kokoontui kerran viikossa. Kokoontumisia 31 ja osallistujia keskimäärin 10 henkilöä.

Toivo Ritanen ohjasi kuntosaliryhmää, joka kokoontui kaksi kertaa viikossa. Kokoontumisia 60 ja osallistujia keskimäärin 6 henkilöä.

Muistikerho kokoontui joka toinen viikko kevään ajan ja sitä veti Sisko Korjamo. Kokoontumisia 5 ja osallistujia keskimäärin 6 henkilöä.

Joka viikko kokoontui Skip-Bo pelikerho, jota veti Sisko Korjamo, Kokoontumisia 26 ja osallistujia keskimäärin 6 henkilöä.

Lokakuussa aloitti uutena kerhona Hyvinvointiryhmä, joka kokoontui kerran viikossa, vetäjänä Maria Karhunen. Kokoontumisia 4, osanottajia keskimäärin 6 henkilöä.

Etelä-Siilinjärvellä tiistaikerho kokoontui viikottain pelaamaan Skip-Boa, tekemään käsitöitä  ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Kokoontumisia 30 ja  osallistujia keskimäärin 10 henkilöä.  Vetäjänä toimi Maria Karhunen.

KILPAILUTOIMINTA

Osallistuimme kilpailuihin, itse emme toimineet kilpailujen järjestäjinä. Kilpailulajeja olivat boccia, pilkkionginta ja rannaltaonginta.

Kilpailuihin osallistumisesta ja saavutetuista tuloksista on kerrottu kerhossa ja tulokset ovat olleet nähtävissä kotisivuillamme.

KOULUTUS JA KURSSITOIMINTA

Emäntämme Anja Rissanen suoritti  hygineapassin.

Kotisivukurssille osallistuivat Sisko Korjamo, Sulo Holopainen ja Maria Karhunen.

Järjestökurssille osallistuivat Maria Karhunen ja Irma Jäntti.

Kuopiossa pidettyyn toimintataktiikkapäivään osallistui kolme henkilöä.

JUHLAT, VIERAILUT JA TAPAHTUMAT

14.2. osallistuimme Ystävänpäivän avoimien ovien tilaisuuteen Musiikkikeskuksessa.

Järjestimme ulkoilupäivän keväällä Kanavatien kodalla ja syksyllä Laturastin majalla.

Varkauden yhdistyksen 50-vuotisjuhlaan liittyen osallistuimme  6.4.”Sävelsoi” tapahtumaan osallistumalla suurkuoroon ja oma kisälliryhmämme esiintyi.

13-18.4. jäseniämme oli tuetulla lomalla Runnin kylpylässä.

Nuorisotalolla juhlimme äitienpäivää 7.5.  ja isänpäivää 12.11.

14.5. osallistuimme erityisryhmien liikuntatapahtumaan Ahmon koulukeskuksessa.

26.6. vierailimme Siilinjärven kesäteatterissa katsomassa ”Kivenpyörittäjän kylää”.

15.7. olimme Kallavesi risteilyllä.

13.8. vietimme kesäpäivää Impivaarassa

22.8.  osallistuimme piirin 40- vuotisjuhlaan Ilves kasinolla Kuopiossa.

6.10 osallistuimme piirin Hiljaiseen päivään Lapinlahdella.  

16-23.11. kylpylämatkaan Haapsalussa osallistui kuusi jäsentä.

4.12 osallistuimme yhteistyöryhmän pikkujouluun Varpaisjärvellä.

11.12. vietimme omaa pikkujoulua teatteriretken muodossa  Kuopiossa.

Laulu- ja soitinryhmämme ilahduttivat Akuliinan ja Vetrean asukkaita keväällä ja syksyllä.

Merkkipäiviään viettäneitä Varkauden ja Suonenjoen Eläkkeensaajia sekä Kuopion piiriä onniteltiin adressilla ja euron lahjoituksella per toimintavuosi.

TIEDOTUS

Tiedonvälityksessä ovat nettisivumme olleet käytössä ja niiden kehittämisestä ja aktiivisesta päivittämisestä ovat Sisko Korjamo ja Sulo Holopainen huolehtineet kiitettävästi.  Muina tiedottamiskanavina ovat olleet Uutis-Jousen ja Savon Sanomien eläkeläispalstat. Joka kerhossa on tiedotettu ajankohtaisista asioista.  EKL on tehostanut tiedottamistaan ja lähettää useita kertoja kuukaudessa  tiedotteita ajankohtaisista asioista.

JÄSENISTÖ

Vuoden lopussa jäseniä oli 116. Uusia jäseniä liittyi 5 ja eronneita oli 12, joten nettovähennys vuoden aikana 7 jäsentä.

TALOUS

Jäsenmaksujen lisäksi taloutta ylläpidettiin kahvi- ja arpajaistuloilla, korttien myynnillä sekä opintokerhotuotoilla ja kunnan avustuksilla Jäsenten vapaaehtoistyö varojen hankinnassa ansaitsee meidän kaikkien kiitoksen.

Kirjanpidosta vastaa Tili-Asseri, joka laatii myös tilinpäätöksen.

Tilinpäätös osoitti alijäämää 225,93 vuodelta 2014 ( vuonna 2013 alijäämää oli 165,13).  Taseen loppusumma on 1528,53 (vuonna 2013 loppusumma oli 1599,40 ).

Yhdistyksen taloudellinen tilanne vuoden lopussa oli vakaa.

Siilinjärvellä 10. helmikuuta 2015

HALLITUS