Vuosikertomus 2017

SIILINJÄRVEN ELÄKKEENSAAJAT RY                                                        

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

YLEISTÄ

Vuosi 2017 oli yhdistyksemme 43:s toimintavuosi.  

 

Toiminta oli entiseen tapaan vilkasta ja toteutui suunnitellulla tavalla. Viikoittaisen kerhon lisäksi kokoonnuimme neljänä päivänä viikossa eri harrasteryhmiin. Harrasteryhmien ja viikkokerhon kävijämäärä on pysynyt ilahduttavan vakaana ja runsaana. Kerhojen ja harrasteryhmien kokoontumisia oli vuoden aikana 272 ja niihin osallistujia yhteensä 2272 henkilöä. Määrävuosia täyttävien yhteiset kakkukahvit nautittiin keväällä ja syksyllä.  Pitkään jäsenenä olleita muistettiin syyskokouksessa.

 

Jäsenhankintaa jatkettiin koko vuosi ja saimmekin uusia jäseniä, mutta myös menetimme jäseniä kuoleman ja eroamisen vuoksi, jäsenmäärän kokonaissaldo jäi kuitenkin pienen plussan puolelle.

Jäsenkunnan vanhetessa on vaikeutta tulla kerhoon ja poisnukkumisia on entistä enemmän vuosittain, joten jäsenhankinta nousee yhä suurempaan arvoon turvataksemme toimintamme jatkossakin.  

Myös yhdistyksen hallinto, kerhojen sekä harrasteryhmien vetäjät ikääntyvät ja uusia voimia tarvitaan mukaan yhdistystyöhön.  

 

Osallistuimme piirin ja yhdistysten järjestämiin tapahtumiin ja kilpailuihin.

 

Suuri kiitos vilkkaasta toiminnasta kuuluu jäsenille sekä kerhojen ja eri harrasteryhmien vetäjille.

 

KERHOTOIMINTA

Ohjelmalliseen kerhoon kokoonnuimme entiseen tapaan keskiviikkoisin. Kevätkauden kerhot alkoivat11.01,merkkipäivä- ja äitienpäiväjuhla 10.05. nuorisotalolla ja kevätpäiväretki Veteraanien majalle 22.5. Syksyn toiminnan aloitimme 06.09,isäinpäivä 08.11, merkkipäiväkahvit 29.11 ja kausi päättyi puurojuhlaan13.12. Nuorisotalolla.

 

Kerhon vetäjinä toimii pääsääntöisesti kaksi jäsentä yhdessä ja kerholaiset esittivät ohjelmaa. Vuoden aikana kerhoissa vieraili ulkopuolisia vierailijoita. Kahvitarjoilusta huolehtivat emäntämme Leila apureineen. Pullat leipoivat tai lahjoittivat joku jäsenistä. Arpajais- ja kahvituloilla kartutimme yhdistyksen varoja

 

KOKOUSTOIMINTA

Kevätkokous pidettiin 29.03.2017. Kokoukseen osallistui 20 jäsentä ja kokouksen puheenjohtajana toimi Leena Vänninen.  Asioina mm. vuosikertomuksen- ja tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2016 sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

Syyskokous pidettiin 01.11.2017   ja siihen osallistui 28 jäsentä ja kokouksen puheenjohtajana toimi Lauri katainen.. Kokouksessa vahvistettiin yhdistyksen vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelma ja hyväksyttiin liittokokouksen hyväksymät yhdistyksen uudet säännöt

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Maria Karhunen. Hallitukseen valittiin 6 jäsentä sekä 2 varajäsentä. Lisäksi valittiin toiminnantarkastajat, jäsen piirihallitukseen, piirikokousedustajat sekä edustajamme TSL:n kokouksiin.

 

Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Joka kokouksessaan hallitus oli päätösvaltainen. Varajäsenillä oli myös oikeus osallistua kokouksiin, päätöksentekoon he osallistuivat vain varsinaisten jäsenten ollessa estynyt.  

 

HALLINTO JA EDUSTUS

Hallitus:

Maria Karhunen              puheenjohtaja, matkat

Urpo Häkkinen                varapuheenjohtaja

Jorma Häkkinen              sihteeri

Arja Jolkin                         tiedottaja, kotisivut

Leila Karhunen               keittiö

Reetta Nurmi

Jorma Luukkonen          

Varalla:       

Leena Vänninen             matkat, kotisivut

Kerttu Kuitunen

Hallituksen ulkopuolelta:

Sisko Korjamo                  talous, kotisivut

Tarja Haatainen               jäsenasiat

 

Varsinaisina toiminnantarkastajina toimivat Lauri Katainen ja Leena Leussu, varalla Päivi Hiltunen ja Saara Hämäläinen

 

Piirihallituksessa edustajamme oli pj Maria Karhunen.

 

Varsinaiset piirikokousedustajat olivat Jorma Häkkinen ja Sisko Korjamo, varalla Arja Jolkin ja Leena Vänninen.

 

Liittokokousedustajana Lappeenrannassa oli pj Maria Karhunen.

 

Vanhus- ja vammaisneuvostossa edustajamme oli Erkki Miettinen, varalla Maria Karhunen.

 

TSL:n kokousedustajina toimivat Sisko Korjamo ja Jorma Luukkonen.


HARRASTUSTOIMINTA

Harrasteryhmiä oli 7, joista suosituin oli Boccia. Ryhmän vetäjänä toimi  Sisko Korjamo, Anja

Onatsu ja Tarja Haatainen. Ryhmä kokoontui säännöllisesti kaksi kertaa viikossa, kesällä kokoonnuttiin kerran viikossa.  Kokoontumiskertoja vuoden aikana 92 ja yhteensä osallistujia 916.

 

Lauluryhmää vetivät Aku Pelkonen ja Teuvo Mononen.  Lauluryhmä kokoontui kevätkaudella kerran viikossa.

 

Keilailu kokoontui kerran viikossa, kokoontumisia 30 ja osallistujia yhteensä 180. Vetäjänä Tarja Haatainen.

 

Skip-Bo pelikerho kokoontui kerran viikossa, vetäjänä Sisko Korjamo.  Kokoontumisia  23 ja osallistujia yhteensä 111.

 

Etelä-Siilinjärvellä tiistaikerho kokoontui viikottain pelaamaan Skip-Boa, tekemään käsitöitä ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Kokoontumisia 30 ja yhteensä osallistujia 307Vetäjänä toimi Maria Karhunen, varalla Tarja Haatainen.

 

KILPAILUTOIMINTA

Yhteistyöalueen Boccia-kisat sisällä, Keitele                                                        25.02.2017   

Piirin Boccia kisat sisällä, Lapinlahti                                                                       08.03.2017

Piirin Pilkkikisat, Iisalmi                                                                                              22.03.2017

Yhdistyksen pilkkikisat

Yhteistyöalueen Boccia-kisat ulkona, Iisalmi                                                        19.06.2017

 

KOULUTUS JA KURSSITOIMINTA

Järjestötoiminnan koulutus, Iso-Valkeinen 3 osallistujaa                              09.-10.02.2017

Rajaniemi, Kotisivukurssi 2 osallistujaa                                                            15.-17.03.2017

Digipäivä, Siilinjärvi yhdistystä esitteli Sisko Korjamo ja Arja Jolkin                  05.09.2017

Hygieniapassikoulutus Leppävirralla 2 osallistujaa                                             04.10.2017

Kokkikursssi, Ahmonkoulu 12 osallistujaa/ kerta                                                  kevät 2017

EKL:n koulutus, Pieksämäki 3 osallistujaa                                                      

 

JUHLAT, VIERAILUT JA TAPAHTUMAT

Siilin Ladun kota, Kanavatie pilkkikisa + Naistenpäivä                                       09.03.2017

Yhteistoiminta-alueen kevätkokous, Lapinlahti                                                    31.03.2017

 - Jorma Häkkinen ja Maria Karhunen

Teatteri, Hirttämätön lurjus 12 osallistujaa                                                              02.04.2017

Suomi 100-vuotta juhlakuusen istutus 5 osallistujaa                                           05.06.2017

Lauluretki, Akuliina, 12 osallistujaa                                                                         17.07.2017

Teatteri, Ihmisen osa, 18 osallistujaa                                                                                            04.07.2017

Vierailu Päivänkierto, 12 osallistujaa

Yhteistoiminta-alueen kesäteatteri, Keitele, 4 osallistujaa                                  16.07.2017

Kulttuuriretki Kainuuseen, 32 osallistujaa                                                        07.-08.082017

Piirin Kesäjuhla, Ilveskasino, Kuopio, 7 osallistujaa                                            16.08.2017

Yhteistominta-alueen syyskokous, Maaninka                                                       07.09.2017

 - Jorma Häkkinen ja Maria Karhanen

Kuopion Varhaiseläkkeensaajat ry 25-vuotta, Kuopio                                        28.09.2017

 - Jorma Häkkinen ja Maria Karhunen

Hiljainenpäivä, Siilinjärvi, 35 osallistujaa                                                             10.10.2017

Lapinlahden Eläkkeensaajat ry 40-vuotta, Lapinlahti                                         25.10.2017

 - Jorma Häkkinen ja Maria Karhunen

Yhteistoiminta-alueen Pikkujoulu, Lapinlahti, 33 osallistujaa                            01.12.2017

Tuetut lomat Rajaniemi 17 osallistujaa

TIEDOTUS

 

Kotisivut ja Uutis-Jousi ovat olleet keskeiset tiedottamiskanavat lisäksi sähköpostia käytetään etenkin hallituksen jäsenille tiedottamisessa. Joka kerhossa on tiedotettu ajankohtaisista asioista.  EKL on tehostanut tiedottamistaan ja lähettää useita kertoja kuukaudessa tiedotteita ajankohtaisista asioista.

 

JÄSENISTÖ

 

Vuoden lopussa jäseniä oli 111.

 

TALOUS

 

Jäsenmaksujen lisäksi taloutta ylläpidettiin kahvi- ja arpajaistuloilla, korttien myynnillä sekä opintokerhotuotoilla ja kunnan avustuksilla.  Merkittävän varojen lisäyksen saimme piirin kesäjuhlan ravintolatoiminnan järjestämisestä. Jäsenten vapaaehtoistyö varojen hankinnassa ansaitsee meidän kaikkien kiitoksen. Hiljaisen päivän tuotto oli merkittävä. EKL antoi matka-avustusta Raatteentien matkaan.

 

Kirjanpidosta vastaa Tili-Asseri, joka laatii myös tilinpäätöksen.

 

Tilinpäätös osoitti ylijäämää 1223,86 € vuodelta 2017 (vuonna 2016 alijäämää oli 749,59).  Yhdistyksen taloudellinen tilanne vuoden lopussa oli vakaa.

 

Siilinjärvellä 19. helmikuuta 2018

HALLITUS