Vuosikertomus 2016

 

1

SIILINJÄRVEN ELÄKKEENSAAJAT RY

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2016

YLEISTÄ

Vuosi 2016 oli yhdistyksemme 42:s toimintavuosi.

Toiminta oli entiseen tapaan vilkasta ja toteutui suunnitellulla tavalla. Viikoittaisen kerhon lisäksi kokoonnuimme neljänä päivänä viikossa eri harrasteryhmiin. Muistikerhon toiminnan loputtua uutena ryhmänä aloitti keilailu. Harrasteryhmien ja viikkokerhon kävijämäärä on pysynyt ilahduttavan vakaana ja runsaana. Kerhojen ja harrasteryhmien kokoontumisia oli vuoden aikana 278 ja niihin osallistujia yhteensä 2813 henkilöä. Määrävuosia täyttävien yhteiset kakkukahvit nautittiin keväällä ja syksyllä. Pitkään jäsenenä olleita muistettiin syyskokouksessa.

Jäsenhankintaa jatkettiin koko vuosi ja saimmekin uusia jäseniä, mutta myös menetimme jäseniä kuoleman ja eroamisen vuoksi, jäsenmäärän kokonaissaldo jäi kuitenkin pienen plussan puolelle.

Jäsenkunnan vanhetessa on vaikeutta tulla kerhoon ja poisnukkumisia on entistä enemmän vuosittain, joten jäsenhankinta nousee yhä suurempaan arvoon turvataksemme toimintamme jatkossakin.

Myös yhdistyksen hallinto, kerhojen sekä harrasteryhmien vetäjät ikääntyvät ja uusia voimia tarvitaan mukaan yhdistystyöhön.

Osallistuimme piirin ja yhdistysten järjestämiin tapahtumiin ja kilpailuihin .

Suuri kiitos vilkkaasta toiminnasta kuuluu jäsenille sekä kerhojen ja eri harrasteryhmien vetäjille.

KERHOTOIMINTA

Ohjelmalliseen kerhoon kokoonnuimme entiseen tapaan keskiviikkoisin. Kevätkauden kerhot alkoivat13.01,merkkipäiväkahvit 27.04, äitienpäiväjuhla 04.05. nuorisotalolla ja kevätpäivät Paasisalossa 11.05. Syksyn toiminnan aloitimme 07.09,isänpäivä 09.11, merkkipäiväkahvit 30.11 ja kausi päättyi puurojuhlaan14.12. Nuorisotalolla.

Kerhon vetäjinä toimii kerrallaan kaksi jäsentä ja kerholaiset esittivät ohjelmaa. Vuoden aikana kerhoissa vieraili ulkopuolisia vierailijoita. Kahvitarjoilusta huolehtivat emäntämme Anja ja Helli apureineen, pullat leipoi tai lahjoitti joku jäsenistä. Kerhoihin osallistui keskimäärin n 29 jäsentä/kerho.

Aktiivisena matkavastaavana toimi Jorma Luukkonen. Arpajais- ja kahvituloilla kartutimme yhdistyksen varoja. 2

KOKOUSTOIMINTA

Kevätkokous pidettiin 30.03.2016. Kokoukseen osallistui 15 jäsentä ja kokouksen puheenjohtajana toimi Erkki Miettinen. Asioina mm. vuosikertomuksen- ja tilinpäätöksen hyväksyminen vuodelta 2015 sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

Syyskokous pidettiin 02.11.2016 ja siihen osallistui 29 jäsentä ja kokouksen puheenjohtajana toimi rutinoidusti Leena Vänninen.. Kokouksessa vahvistettiin yhdistyksen vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelma.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Maria Karhunen. Johtokuntaan valittiin 6 jäsentä sekä 2 varajäsentä. Lisäksi valittiin toiminnantarkastajat, jäsen piirihallitukseen, piirikokousedustajat sekä edustajamme TSL:n kokouksiin.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Joka kokouksessaan hallitus oli päätösvaltainen. Varajäsenillä oli myös oikeus osallistua kokouksiin, päätöksentekoon he osallistuivat vain varsinaisten jäsenten ollessa estynyt.

HALLINTO JA EDUSTUS

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Maria Karhunen, varapuheenjohtajana Urpo Häkkinen, sihteerinä ja tiedotusvastaavana Saara Hämäläinen, taloudenhoitajana Sisko Korjamo, matkavastaavana Jorma Luukkonen , emäntänä Anja Rissanen, jäsenasioiden hoitajana Tarja Haatainen ja hallituksen varsinaisena jäsenenä Arja Jolkin sekä varajäseninä Leila Karhunen ja Anja Rissanen

Varsinaisina toiminnantarkastajina toimivat Lauri Katainen ja Leena Leussu, varalla Päivi Hiltunen ja Leena Vänninen.

Piirihallituksessa edustajamme oli pj Maria Karhunen.

Varsinaiset piirikokousedustajat olivat Arja Jolkin ja Sisko Korjamo, varalla Tarja Haatainen ja

Anja Rissanen

Vanhus- ja vammaisneuvostossa edustajamme oli Erkki Miettinen, varalla Maria Karhunen.

TSL:n kokousedustajina toimivat Sisko Korjamo ja Jorma Luukkonen.

HARRASTUSTOIMINTA

Harrasteryhmiä oli 7, joista suosituin oli Boccia. Ryhmän vetäjänä toimi Sisko Korjamo, Anja

Onatsu ja Tarja Haatainen. Ryhmä kokoontui säännöllisesti kaksi kertaa viikossa, kesällä kokoonnuttiin kerran viikossa. Kokoontumiskertoja vuoden aikana 88 ja osallistujia keskimäärin 9 henkilöä/kerta.

Lauluryhmää vetivät Aku Pelkonen ja Teuvo Mononen, syksystä lähtien Sulo Holopainen. Lauluryhmä kokoontui kerran viikossa. Kokoontumisia 30 ja osallistujia keskimäärin 9 henkilöä.

Kuntosaliryhmä kokoontui kerran viikossa. Kokoontumisia 29 ja osallistujia keskimäärin 6 henkilöä. Vetäjinä Erkki Miettinen ja Sisko Korjamo. 3

Keilailu aloitettiin uutena ryhmänä. Se kokoontui kerran viikossa, kokoontumisia 36 ja osallistujia keskimäärin 6 henkilöä. Vetäjänä Tarja Haatainen.

Skip-Bo pelikerho kokoontui kerran viikossa, vetäjänä Sisko Korjamo. Kokoontumisia 26 ja osallistujia keskimäärin 5 henkilöä.

Hyvinvointkerho kokoontui kerran viikossa, vetäjänä Maria Karhunen. Kokoontumisia 7, osanottajia keskimäärin 4 henkilöä.

Etelä-Siilinjärvellä tiistaikerho kokoontui viikottain pelaamaan Skip-Boa, tekemään käsitöitä ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Kokoontumisia 31 ja osallistujia keskimäärin 11 henkilöä. Vetäjänä toimi Maria Karhunen.

KILPAILUTOIMINTA

Järjestimme Kuopion piiri laituripilkin Kanavatien satamassa, talkoolaisia oli 23. Pikkijöitä oli

63 ja kalaa nousi yht 123.56 kg. Lisäksi osallistuttiin Kuopion piirin rannalta Ahkion kanavalla.

Lsäksi osallistuttiin 7 eri boccia-kisaan ja yksi ystävyyskisa keilailussa Pielaveden kanssa.

Kilpailuihin osallistumisesta ja saavutetuista tuloksista on kerrottu kerhossa ja tulokset ovat olleet nähtävissä kotisivuillamme.

KOULUTUS JA KURSSITOIMINTA

Isovalkeinen, Kotisivukoulutus Tarja Haatainen ja Sisko Korjamo 25.02.2016

JUHLAT, VIERAILUT JA TAPAHTUMAT

Kuopion teatteri, Pihkatappi 20 osallistujaa 09.01.2016

Kuopion Musiikkikeskus, Ystävänpäivä 7 12.02.2016

Laulajat Risuharjussa 5 18.02.2016

Vuorela Pikkusiili, vierailu 5 31.03.2016

Kunnonpaikka, Muistojen iltamat 18 15.04.2016

Iisalmi, Sävel soi 5 14.05.2016

Konginkangas, Huutokauppakeisari 14 03.06.2016

Laulajat Akuliinassa 10 08.06.2016

Siilinjärven Teatteri, Aika hyvä ihmiseksi 18 29.06.2016

Alapitkän Teatteri, Aina oon veljeä toivonu 10 26.07.2016

Alahovin retki, yhteistyö tk kanssa 9 03.08.2016

Leppävirta, Piirin kesäpäivät 6 18.08.2016

Suonenjoki Hiljainenpäivä 5 12.10.2016

Pikkujoulu Metsäpirtillä, yhteistyö tk kanssa 15 26.11.2016

Kuopion Teatteri, Sukuvika 19 03.12.2016

Siilinjärven Eläkeläiset ry 40 v Maria Karhunen ja Arja Jolkin 02.04.2016

Rautalammin Eläkkeensaajat 40 v Maria Karhunen ja Helli Häkkinen 23.04.2016 4

TIEDOTUS

Tiedonvälityksessä ovat nettisivumme olleet käytössä ja niiden kehittämisestä ja aktiivisesta päivittämisestä on Sisko Korjamo huolehtinut kiitettävästi. Muina tiedottamiskanavina ovat olleet Uutis-Jousen ja Savon Sanomien eläkeläispalstat. Savon Sanomien eläkeläispalstan tultua maksulliseksi, siinä ilmoittamisesta luovuttiin. Joka kerhossa on tiedotettu ajankohtaisista asioista. EKL on tehostanut tiedottamistaan ja lähettää useita kertoja kuukaudessa tiedotteita ajankohtaisista asioista.

JÄSENISTÖ

Vuoden lopussa jäseniä oli 112. Uusia jäseniä liittyi 15 ja eronneita oli 21 , joten nettovähennys oli vuoden aikana 6 jäsentä.

TALOUS

Jäsenmaksujen lisäksi taloutta ylläpidettiin kahvi- ja arpajaistuloilla, korttien myynnillä sekä opintokerhotuotoilla ja kunnan avustuksilla. Merkittävän varojen lisäyksen saimme piirin kesäjuhlan ravintolatoiminnan järjestämisestä. Jäsenten vapaaehtoistyö varojen hankinnassa ansaitsee meidän kaikkien kiitoksen.

Kirjanpidosta vastaa Tili-Asseri, joka laatii myös tilinpäätöksen.

Tilinpäätös osoitti ylijäämää 749,59 € vuodelta 2016 (vuonna 2015 alijäämää oli 35,57). Yhdistyksen taloudellinen tilanne vuoden lopussa oli vakaa.

Siilinjärvellä 16. helmikuuta 2017

HALLITUS